Fix home 7 đến 8 Plus vàng JC version 6

Fix home 7 đến 8 Plus vàng JC version 6

0.25759 sec| 2359.281 kb