Fix home 7 đến 8 Plus vàng hồng JC version 6

Fix home 7 đến 8 Plus vàng hồng JC version 6

0.35665 sec| 2359.281 kb