Fix home 7 đến 8 Plus vàng hồng JC version 6

Fix home 7 đến 8 Plus vàng hồng JC version 6

0.32648 sec| 2144.914 kb