Fix home 7 đến 8 Plus trắng JC version 6

0.54888 sec| 1966.336 kb